Hệ thống trung tâm điều khiển – Smart hub

Cổng giao tiếp của hệ thống nhà thông minh. Kết nối nhiều thiết bị với nhau và xây dựng mạng lưới hoạt động ổn định và an toàn.